Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training … elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure.

Iedere speler, trainer die aangesloten is (aansluitingsformulier getekend via Voetbal Vlaanderen) bij onze club is verzekerd voor ongevallen.

Wat te doen bij een BLESSURE?

 • Druk de juiste formulieren af en vul deze in (één deel door de dokter en één deel door jezelf). Deze formulieren kan je ook bekomen in de kantine op elke campus. Vergeet het document niet te handtekenen en er een kleefbriefje op te plakken.
 • Bezorg het document binnen de 10 dagen na het ongeval aan Nico Lamberts (Biezenwei 31). Het document kan ook afgegeven worden in de kantine en je vraagt dan om dit aan ons te bezorgen. Je kan dit ook mailen naar administratie@londerzeelunited.be.
 • De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig aan de KBVB.
 • Als je kiné nodig hebt, dan laat je ons dit weten (vooraleer je begint met de kiné). Wij melden dit dan aan KBVB. Indien zij hierover niet op de hoogte gebracht zijn, zullen zij hier ook niks van terugbetalen.
 • Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van gezing”. Dit wordt u via mail bezorgd. Wanneer je terug mag voetballen, laat je dit invullen door de dokter en bezorg je ons dit.
 • Bezorg ons op datzelfde moment ook de facturen van alle kosten samen met het bewijs van terugbetaling van de mutualiteit. Hiervan bezorgt u ons alles op papier. We moeten dit opsturen via de post.
 • Zodra wij een kwijtschrift krijgen van KBVB, brengen we jullie op de hoogte en schrijven we het bedrag over op jullie rekening.

Belangrijk om weten

 • De documenten voor recrea en dames zaal zien er een beetje anders uit. Zij bezorgen ons ook het ingevulde formulier binnen de 10 dagen. Nadien zal de verzekering zelf contact met hen opnemen.
 • Niet alles wordt door KBVB terugbetaald en er is ook een franchise.
 • Als het attest van genezing niet wordt opgestuurd, dan ben je bij de volgende blessure niet verzekerd.
 • Als jullie ons niet tijdig de documenten bezorgen, dan zullen wij ook niet tussenkomen in de gemaakte kosten.