Visie

Londerzeel United wil op termijn uitgroeien tot de referentie op vlak van jeugd- en volwassenvoetbal in de regio, met een sportieve ambitie enerzijds en met behoud van het familiale karakter anderzijds. De visie werd uitgestippeld en daarbij zal de klemtoon de volgende jaren liggen op:

 • het uitdragen van de kernwaarden, met name sportiviteit, respect en engagement;
 • het uitbouwen van een kwalitatieve en toekomstgerichte infrastructuur;
 • het verder uitbouwen van de organisatie samen met haar leden en ouders;
 • het aanbieden van provinciaal jeugd-, recreatief volwassen- en G-voetbal;
 • en het voeren van een gezond en transparant financieel beleid.

 

Wat de infrastructuur betreft zal de nieuwe club naar volgend seizoen optimaal gebruik maken van haar Campus op Malderen en haar Campus op Sint-Jozef. Indien nodig zal er uitgeweken worden naar Schaselberg in functie van de belasting van de verschillende terreinen.

 

Vanaf volgend seizoen zal de nieuwe fusieclub naar schatting 22 jeugdploegen op gewestelijk niveau inschrijven. Onze voorlopige prognose gaat uit van in totaal 250 à 260 spelers. Mallybal mini voor spelertjes van 2,5 tot 4 jaar blijft behouden en zal georganiseerd worden in de Vermahal. Mallybal mini blijft voor ons de perfecte opstap voor de jongsten richting jeugdvoetbal. Ook de jeugdstages in de paas- en zomervakantie blijven op de agenda van de club.

 

De gedeelde sportieve ambitie van de club voor de volgende 3 jaren ziet er als volgt uit:

 

– Vanaf volgend seizoen 2022-2023 zullen volgende volwassen elftallen ingeschreven worden:

 • 4 herenelftallen in competitief verband met name de eerste ploeg in 3de provinciale, de tweede ploeg in 4de provinciale, een beloften en een reserven elftal;
 • De huidige veteranenploeg de Malderse Vets;
 • 1 dameselftal in competitief verband.

– Vanaf het seizoen 2023-2024 wordt het aanbod verder uitgebreid naar:

 • G-voetbal;
 • Veteranenvoetbal (+35) in competitief verband;
 • Gecentraliseerd jeugdvoetbal met een opsplitsing in teams per niveau.

– Vanaf het seizoen 2024-2025 willen we:

 • Naast een gewestelijke jeugdopleiding ook een provinciale jeugdopleiding aanbieden;
 • Met de eerste ploeg de promotie naar 2de provinciale afdwingen.

 

Londerzeel United