Wat te doen bij een BLESSURE?

Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training … elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure.

Het genezings- en revalidatieproces is het allerbelangrijkste. Niemand staat graag lang aan de kant.

Gelukkig zijn we ook verzekerd voor de sportieve risico’s bij het voetballen. We lichten even de administratieve stappen voor de verzekeringsaangifte toe.

 1. Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt, ter plaatse of later thuis, bij de dokter of in het hospitaal.
 2. Vul beide formulieren in:
  1. Info voor de club [download formulier]
  2. In te vullen door de dokter [download formulier]
 3. Bezorg het document binnen de 10 dagen na het ongeval aan Nico Lamberts. Het document kan afgegeven of opgestuurd worden naar Biezenwei 31, 1840 Londerzeel of via e-mail doorgestuurd worden naar administratie@londerzeelunited.be (duidelijke scan aub!).
 4. De club vult de documenten verder aan en bezorgt deze tijdig bij de KBVB.
 5. Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u via brief op de hoogte gebracht van te volgen procedure.
 6. Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter.

Belangrijk om weten (lees ook in detail in de KBVB procedure ongevalsaangifte):

 • Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
 • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
 • De KBVB rekent een franchise van 11,10 € per dossier.
 • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
 • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).
 • Hervat de competitie of training niet zolang het bewijs van herstel en onkostennota door de gerechtigde correspondent niet is teruggestuurd naar de KBVB.
  ZONDER BEWIJS VAN HERSTEL IS DE SPE(E)L(ST)ER NIET VERZEKERD EN WORDT DUS GESPEELD OP EIGEN RISICO!
 • Bij blessures waarvan de ongevalsaangifte niet volledig in orde is, of bij behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts gedeeltelijke tussenkomst verricht zal ook Londerzeel United op geen enkele manier tussenkomst verrichten.